Hotarari 2021

 ♣ Hotarari ale Consiliului Local Argetoaia – anul 2021:


46. HCL 46/28.12.2021 (privind aprobarea documentatiei de atribuire prin licitatie publica a…) [vezi…]

45. HCL 45/28.12.2021 (privind aprobarea formei de paza comunala si a Planului de paza pentru…) [vezi…]

44. HCL 44/28.12.2021 (privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei…) [vezi…]

43. HCL 43/15.12.2021 (privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei…) [vezi…]

42. HCL 42/15.12.2021 (privind solicitarea sumelor necesare pentru acordarea ajutorului de …) [vezi…]

41. HCL 41/25.11.2021 (privind acordarea unui ajutor de urgenta unei persoane fara venituri…) [vezi…]

40. HCL 40/25.11.2021 (privind aprobarea cheltuirii sumei necesare achizitionarii pachetelor…) [vezi…]

39. HCL 39/25.11.2021 (privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurii…) [vezi…]

38. HCL 38/25.11.2021 (privind aprobarea Actului aditional 4 la Contractul nr. 370/22.05.2018…) [vezi…]

37. HCL 37/25.11.2021 (privind aprobarea Proiectului retelei scolare propuse sa functioneze in…) [vezi…]

36. HCL 36/25.11.2021 (privind desemnarea presedintelui de sedinta pe mandatul noiembrie…) [vezi…]

35. HCL 35/29.10.2021 (privind desemnarea unui reprezentant in comisiile de evaluare a probei…) [vezi…]

34. HCL 34/29.10.2021 (privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Argetoaia ca…) [vezi…]

33. HCL 33/29.10.2021 (privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei…) [vezi…]

32. HCL 32/29.10.2021 (privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei…) [vezi…]

31. HCL 31/30.09.2021 (privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei…) [vezi…]

30. HCL 30/30.09.2021 (privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ…) [vezi…]

29. HCL 29/30.09.2021 (privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ…) [vezi…]

28. HCL 28/30.09.2021 (privind includerea unor drumuri de exploatare in domeniul public…) [vezi…]

27. HCL 27/30.09.2021 (privind aprobarea taierii unor arbori uscati situati pe domeniul public…) [vezi…]

26. HCL 26/30.09.2021 (privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare a serviciilor sociale…) [vezi…]

25. HCL 25/31.08.2021 (privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta unei familii pentru…) [vezi…]

24. HCL 24/31.08.2021 (privind aprobarea achizitiei de material pietros pentru intretinerea…) [vezi…]

23. HCL 23/30.08.2021 (privind actualizarea valorii obiectivului de investitii „Construire…) [vezi…]

22. HCL 22/30.08.2021 (privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a…) [vezi…]

21. HCL 21/06.08.2021 (privind aprobarea recuperarii prejudiciului constatat prin Decizia…) [vezi…]

20. HCL 20/06.08.2021 (privind desemnarea presedintelui de sedinta pe mandatul august…) [vezi…]

19. HCL 19/30.07.2021 (privind aprobarea participarii alesilor locali la programele de pregatire…) [vezi…]

18. HCL 18/30.06.2021 (privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere prevazute de…) [vezi…]

17. HCL 17/30.06.2021 (privind aprobarea nivelului Taxelor si impozitelor locale pentru anul…) [vezi…]

16. HCL 16/31.05.2021 (privind aprobarea implemetarii proiectului „Dezvoltarea sistemului…) [vezi…]

15. HCL 15/31.05.2021 (privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local inregistrat…) [vezi…]

14. HCL 14/07.05.2021 (privind aprobarea coeficientului de ierarhizare al salarizarii functiei…) [vezi…]

13. HCL 13/07.05.2021 (privind aprobarea numarului asistentilor personali pentru anul 2021…) [vezi…]

12. HCL 12/07.05.2021 (privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local…) [vezi…]

11. HCL 11/07.05.2021 (privind desemnarea presedintelui de sedinta pe mandatul mai-iulie…) [vezi…]

10. HCL 10/28.04.2021 (privind aprobarea actualizarii elementelor de identificare a imobilului…) [vezi…]

09. HCL 09/28.04.2021 (privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei…) [vezi…]

08. HCL 08/31.03.2021 (privind aprobarea Protocolului de colaborare cu CS Salubritate Craiova…) [vezi…]

07. HCL 07/26.02.2021 (privind aprobarea completarii planului de actiuni si lucrari de interes…) [vezi…]

06. HCL 06/03.02.2021 (privind numirea unui administrator provizoriu al societatii „Apa-Canal…) [vezi…]

05. HCL 05/28.01.2021 (privind aprobarea numarului de asistenti personali pentru anul 2021…) [vezi…]

04. HCL 04/28.01.2021 (privind aprobarea retelei scolare de pe raza comunei Argetoaia…) [vezi…]

03. HCL 03/08.01.2021 (privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru…) [vezi…]

02. HCL 02/08.01.2021 (privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local…) [vezi…]

01. HCL 01/08.01.2021 (privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al anilor…) [vezi…]